Eerste verjaardag voor Sportcenter Badhoevedorp

‘Ja hoor, ze weten ons te vinden’

Anja Maas 

Badhoevedorp. ‘We kregen van een van onze klanten een verjaardagstaart.  Dan mag je toch zeggen, dat we onze plek in Badhoevedorp aardig beginnen te vinden”, aldus Rick en Nico over ‘hun’ Sportcenter Badhoevedorp. Samen met initiatiefnemer Jenke Haverhals, en vanzelfsprekend hun klanten, stonden ze donderdag 7 maart stil bij hun eerste mijl: het eenjarig bestaan.

Nico en Rick, al een jaar ‘het gezicht’ van Sportcenter Badhoevedorp

 

“We willen uitgroeien tot dé specialist op sportgebied van deze regio”, zeiden ze in 2012  toen ze bezig waren met de voorbereidingen in de winkel aan de Sloterweg. Nu, twaalf maanden later, ziet het er naar uit, dat ze dat gaat lukken. “We hebben in de laatste maanden ons interieur weer een beetje aangepast”, vertelt Rick. “Noem het  maar ‘een fikse interne restyling’. Met deze nieuwe presentatie, is alles nog beter gegroepeerd per sport. Heel praktisch en overzichtelijk.” Zij zijn er blij mee, en zeker ook hun klanten, want Nico en Rick horen regelmatig enthousiaste reacties. “Ons uitgangspunt was: je wilt goede sportspullen. Dan kom je bij ons. Wij hebben alle merken in huis. Ja, ook de nieuwste gadgets. En als we iets niet hebben, zorgen we dat we het in huis krijgen . “Als het er niet staat, dan is het er niet”, hoort er wat ons betreft niet bij. We hebben gezien dat deze visie  aanslaat. Zo’n eerste jaar is natuurlijk altijd een opstartjaar. Maar Sportcenter Badhoevedorp begint zijn draai te vinden. Dat is iets, wat zeker is.”

 Verenigingscontracten 

Nico benadrukt nog erg blij te zijn met de contracten die zijn gesloten met de diverse regionale sportclubs. “Nog voor de opening waren er al afspraken met tennisvereniging TVB, waarin werd vastgelegd dat wij vaste leverancier zijn voor kleding, schoenen en aanverwante zaken. Datzelfde geldt inmiddels ook voor Pancratius.  Alle leden kunnen bij ons terecht voor de juiste tenues, voetbalschoenen, en alles wat er bij hoort. We zijn inmiddels ook uitgegroeid tot een echte hockeyspecialist. Kijk maar eens naar onze afdeling hockeysticks. We wisten niet, dat jullie zo’n grote collectie hadden, horen we vaak. Beginnen juli wordt er een contract getekend met Xenios, waardoor wij ook voor hen dé kleding- en accessoires specialist worden. Terugblikkend op ons startjaar – toch in een economisch moeilijker tijd –  mogen we zeggen: we zijn op de goede weg. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

 

Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp ontvangt 15.000 euro

Zon zorgt voor stralend golftoernooi!

Badhoevedorp. Vorig jaar waren de weergoden de organisatoren van het golfstraattoernooi niet bepaald goed gezind, dus moest er dit jaar iets worden goedgemaakt. En dat gebeurde ook. Regengod Pluvius had besloten Badhoevedorp zondag 30 september ongemoeid te laten, zodat het golfstraattoernooi, het tweede in successie, zich mocht afspelen in prachtig zonnig herfstweer.

Anja Maas

 

Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp liet de golfballetjes weer vaardig rollen over een parcours dat op straat was uitgezet.

‘Topweer’, zo kon iedereen die dit initiatief een goed hart toedraagt concluderen. Met name BP Zwart benzinestation, dat als hoofdsponsor zijn naam aan het evenement had gekoppeld, kan tevreden zijn: over de editie van 2012 valt veel goeds te melden. “We zijn er bijzonder blij mee”, aldus Harry Jagtman, namens de organisatie. “Allereerst natuurlijk met het mooie weer. Heus, vorig jaar was het ondanks de vele regen ook al een succes, maar een buitensport doet het nu eenmaal het beste als het droog is. En dat  was het. Het zorgde voor dat extraatje wat zoiets nu eenmaal nodig heeft.” In totaal meldden zich 25 teams, tezamen goed voor 100 spelers, om door de straten van Badhoevedorp het golfballetje te laten rollen. “We hadden 18 holes, en enkele daarvan werden ten opzichte van het circuit van vorig jaar aangepast. De zogenaamde korte holes aan de Delleartlaan en de Zwaluwstraat werden vervangen door holes bij de Plesmanlaan en de Atletiekbaan. Beslist een verbetering.”

De start van het toernooi lag bij het complex van de Tennisvereniging Badhoevedorp. En bij datzelfde punt was de 19e hole, waar de deelnemers na afloop werden opgewacht met een glaasje prosecco, een geste van de pachter. Tijdens het afsluitende buffet –eveneens bij de tennisclub – werden de prijzen uitgereikt van de loterij die aan het evenement was gekoppeld, en van de veiling. Er waren aansprekende kavels, met als een van de toppers  een reis van 5 dagen naar Turkije, beschikbaar gesteld door Corendon. Zoiets is het bieden natuurlijk wel waard.

“We mogen meer dan tevreden zijn met de opbrengst”, aldus Harry Jagtman. “Er stond aan het slot van al dit spektakel een bedrag van 15.000 euro op onze teller. Dat heeft onze verwachtingen beslist overtroffen.”

Het motto van het golfstraattoernooi was ook dit keer Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp. “Deze naam is inmiddels gegeven aan de officiële stichting, die is opgericht en die gelden gaat beheren die bestemd zijn voor goede doelen in Badhoevedorp. Het stichtingsbestuur kan deze zelf uitkiezen, maar ook verenigingen en clubs in Badhoevedorp, die een zetje in de goede richting nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen. Zo zijn volgens de slogan ‘’Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp” zo breed mogelijk actief.”

 Vrijwillige inzet

Harry Jagtman  – “ik spreek mede namens Wim Eweg en Dirk van Beusekom” –  kijkt met grote tevredenheid op het tweede golfstraattoernooi terug. “We mogen zeker niet vergeten iedereen die zich belangeloos heeft ingezet voor dit succes  te bedanken. Ik denk dan aan onze hoofdsponsor en de vele andere sponsors. Maar ook aan sportclub Kombij, die zijn terrein voor ons openstelde, net zoals Waalwear Kids. De Golfclub Houtrak stelde de nodige golfaccessoires beschikbaar en Aukje Wester was present om, als dat nodig was, EHBO- steun te verlenen. En een speciale vermelding verdient de grote groep naamloze vrijwilligers, die ons hebben geholpen met alle kleinere diensten die op zo’n dag nu eenmaal onmisbaar zijn. De inzet was top. Wij zeggen graag: dank jullie wel, allemaal.”

 

2e BP ZWART StratenGolftoernooi 2012

Badhoevedorp-Er is een overweldige belangstelling voor het  BP  ZWART stratenGolftoernooi dat op zondag 30 september door het dorp gaat plaats vinden. Het toernooi wordt weer georganiseerd door de Winkeliersvereniging Badhoevedorp, maar nu met ondersteuning van Lions Badhoevedorp en Ondernemers Sociëteit Badhoevedorp.

Het thema zal weer zijn;  VAN BADHOEVEDORP VOOR BADHOEVEDORP.

2e BP Zwart StratenGolftoernooi

organisatie kan nu al mededelen dat er 27 teams zich hebben aangemeld om weer te gaan golfen door Badhoevedorp. Er zijn een aantal aanpassingen en veranderingen in het parcours opgenomen wat nog meer uitdaging gaat geven.  De ontvangst van de spelers is om 10.00 uur bij Tennis Vereniging Badhoevedorp waar een briefing wordt gegeven en om 12.00 uur gaat iedereen gelijktijdig starten. Men wordt tussen 16.00 en 17.00 uur weer op de TVB terug verwacht waar men op hole 19 wordt ontvangen met  een drankje en een hapje. Zo rond 18.00 uur wordt  men aan tafel verwacht en tijdens het diner zullen de prijzen worden uit gereikt van het 2e BP  ZWART StratenGolftoernooi. Na het diner is er nog een loterij en een veiling met zeer aantrekkelijke kavels. Aan het diner zullen ongeveer 140 personen deelnemen, ook alle vrijwilligers zijn hierbij uitgenodigd. Dit is een verdubbeling van de eerste editie. Het enige waar de organisatie geen vat op heeft, is het WEER, maar we gaan uit van een prachtige dag.

Zonder medewerking van de gemeente, bedrijven, verenigingen en vrijwilligers zou deze dag niet kunnen slagen en daarom namens de organisatie hierbij alvast hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage.  Als volgt te noemen: Sportvereniging  DE KOMBIJ, Kinderkleding WAALWEAR,  Gem. Haarlemmermeer, Tennis Vereniging Badhoevedorp, HB Bewaking, ABIM belettering, Notariskantoor Bosman,  EHBO Aukje Wester, Audi-VW Lexpoint, Offsetkopie, Combi de Fototiek, Houtrak, International Schiphol, Badhoeve bouw, TDA Haaker Fiat, Café Het Hoekje, IJzerhandel Zuid, Louman Vleesgroothandel, ABN- AMRO, De Patatzaak, Dorpsraad Badhoevedorp, Apotheek Schiphol en verder al vele kleine sponsors, o.a. winkeliers en bedrijven.

Namens het BP  ZWART  Straten Golftoernooi, kunt u een bijdrage leveren door een bedrag te storten voor de goede doelen op rekening ABN AMRO Bank  Rek.nr. 477554741 inz. W.V.B. Alle gelden worden ondergebracht in een stichting die zorgvuldig de goede doelen naar ratio en behoefte gaat ondersteunen. Ook door mee te werken om uw auto niet te dicht bij de speelvelden te zetten proberen wij alle risico’s uit te sluiten. De speelvelden waar men rekening moet houden met geparkeerde auto’s zijn, Groenezoom, Plesmanlaan, Gen Snijderspls. De bewoners die direct aan de speelvelden liggen gaan een brief in de bus ontvangen met de juiste informatie. Wilt u meer informatie over het Golf Evenement, kunt u contact op nemen met het volgende mail adres. wimeweg@hetnet.nl

BP Zwart hoofdsponsor van het Stratengolf door Badhoevedorp

Het 2e Statengolftoernooi door Badhoevedorp heeft een hoofdsponsor gevonden.

BP Zwart Tank- en Autowascentrum heeft zijn naam aan het toernooi verbonden.

Op zondag 30 september zal dit evenement gaan plaats vinden en wordt georganiseerd door de Winkeliersvereniging, Ondernemers Sociëteit en Lions.

Het thema zal weer zijn, VAN BADHOEVEDORP VOOR BADHOEVEDORP.

De organisatie kan nu al vermelden dat er ongeveer 27 teams zich hebben aangemeld om weer te gaan golfen door Badhoevedorp. De 18 holes zijn hier en daar aangepast zodat de “korte” holes aan de Delleartlaan en de Zwaluwstraat zijn vervangen door holes bij de Plesmanlaan en Atletiekbaan.

Er is nog wel beperkt plaats voor teams en sponsors die een hole willen adopteren en hun bedrijf willen presenteren en te promoten. Bij voorbeeld de visboer kan een haringkar plaatsen bij de betreffende hole en een harinkje met een korenwijn aanbieden. Er mag een party tent bij de hole geplaatst worden. Ook voor de individu zijn er nog beperkt inschrijf mogelijkheden, dus wie snel reageert, maakt nog kans op deelname aan dit onvergetelijke festijn. (informatie zie telefoonnrs.)

De start van het evenement is weer vanaf de Tennis Vereniging Badhoevedorp en is tevens de 19e hole waar u wordt ontvangen met een glaasje Prosecco die door de pachter wordt aangeboden. Tevens zullen de prijzen van het BP Zwart Stratengolftoernooi tijdens het buffet worden uitgereikt. Ook zal er een loterij en een veiling plaats vinden met zeer aantrekkelijke kavels.

Het enige waar we als organisatie geen vat op hebben is het WEER, maar we gaan er vanuit dat het een mooie en zonnige dag gaat worden.

De organisatie heeft al de medewerking van Sportvereniging KOMBIJ, WAALWEAR Kids, Lexpoint, Golfclub Houtrak en Aukje Wester (EHBO). Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning geven op deze onvergetelijke dag.

Namens de organisatie van het BP Zwart Stratengolftoernooi kunt u ook een bijdrage leveren door niet alleen een storting te doen voor het goede doel, maar ook mee te werken om uw auto niet te dicht bij de speelvelden (holes) te zetten.

Eventuele financiële bijdrage kunt u overmaken naar rekening ABN-AMRO Bank 477554741 t.n.v. WVB (Winkeliers Vereniging Badhoevedorp).  De holes waar men rekening moet houden met geparkeerde auto’s zijn; Groenezoom, Plesmanlaan en Gen. Snijdersplansoen. De bewoners die direct aan de holes liggen zullen een brief ontvangen met de juiste informatie. Wilt u meer informatie over het BP Zwart Stratengolftoernooi dan kunt u contact op nemen met onderstaande telefoonnummers. H. Jagtman 06-51500271, W. Eweg 06-53458835, D. van Beusekom 06-21206853.

34ste Barnhoorn Vermeer makelaars Klaverbladtoernooi succesvol afgesloten

Sten Leusink klopt Wouter Kramps in een zinderende finale

Sten Leusink heeft zondag 15 juli jl. voor de 1e keer het heren enkel 3, de hoogste categorie van het Klaverbladtoernooi op zijn naam geschreven. Leusink leek in eerste instantie aan het kortste eind te trekken. Kramps had in de tweede set 2 matchpoints maar Leusink vocht zich terug in de wedstrijd waardoor de derde set een feit was. De jonge talentvolle Badhoevedorper versloeg Wouter Kramps met 3-6, 7-6 en 6-3. Yasmina Demane mocht zich de winnares van de categorie dames enkel 3 noemen. Tegenstander Andrea Bijlsma had geen antwoord op de harde groundstrokes van Yasmina waardoor zij de wedstrijd redelijk eenvoudig won met 6-0 en 6-2.

Voor Sten was het  een drukke dag want hij stond ook in de finale van de hoogste categorie in de heren dubbel. Hij speelde samen met Nathan de Veer, ook TVB-er  en net als Sten, een jonge belofte voor de toekomst. Deze 18-jarige jongens hebben al vele successen behaald  in landelijke A-toernooien waaraan zij mogen deelnemen vanwege hun prestaties en stand op de ranglijst. Zij speelden tegen het zeer ervaren koppel Bart Cordemeijer en Bas van Bentum, beiden ook lid van TV Badhoevedorp. De vier heren kennen elkaars spel door en door want ze trainen regelmatig met elkaar en hebben ook de nodige wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Nadat beide koppels een set hadden gewonnen werd de derde set in een zgn. supertiebreak gespeeld vanwege het late tijdstip. Cordemeijer en Van Bentum trokken aan het langst eind en wonnen de tiebreak met 11-9.

Zaterdag was de regen spelbreker, waardoor nagenoeg alle wedstrijden in Sportcentrum De Wildenhorst gespeeld moesten worden. Pas in de avond konden de laatste wedstrijden bij de TVB worden gespeeld. Tegen alle berichten in ondervonden de finalisten zondag ook nog hinder van de regen maar de finales zijn, weliswaar met een behoorlijke vertraging, allen buiten gespeeld.

Naarmate het toernooi vordert worden de wedstrijden spannender en duren langer omdat de sterkste spelers tegenover elkaar komen te staan. Zondag zijn dan ook veel partijen in drie sets beslist. Dit, in combinatie met de regenonderbreking, zorgde ervoor dat de prijsuitreiking pas rond 21.30 uur kon plaatsvinden. Voorafgaand aan de prijsuitreiking  was door de evenementen-commissie nog een ‘grand final’ georganiseerd om het publiek te vermaken. Op baan 1 werd tijdens het finalebuffet dat werd aangeboden door Barnhoorn Vermeer makelaars een optreden gegeven door Magician Paul Weiss, gevolgd door een loterij waarvoor een aantal prachtige prijzen door een aantal sponsors beschikbaar was gesteld.

Guus en Helga ten Kate werden nog extra in het zonnetje gezet vanwege het feit zij inmiddels 30edities van het Klaverbladtoernooi als wedstrijdleiding fungeren. Zij kregen uit handen van Walter Meulenberg, vice-voorzitter van de vereniging, de laatste zgn. ‘Indexus Trophy of the Day’ uitgereikt. Deze Trophy werd dagelijks toegekend aan een deelnemer die de Trophy verdiende vanwege een speciale prestatie of in enkele gevallen pech vanwege een blessure.

Na afloop bedankte toernooidirecteur Lars Hendriks het organisatiecomité, het gehele horecateam, hoofdsponsor Diana Barnhoorn van het Badhoevedorpse makelaarskantoor en alle overige sponsors. “Het is een enerverende week, met lange dagen en korte nachten, waarin heel veel werk wordt verzet. Zonder al deze mensen is een succesvol toernooi zoals het Klaverbladtoernooi niet mogelijk. Wij zijn dan ook heel blij dat de 34ste editie zeer succesvol is verlopen en hopen u allen volgend jaar weer te mogen begroeten”, aldus Hendriks.

Verslagen, foto’s en uitslagen staan op www.klaverbladtoernooi.nl