Burgemeester Weterings zoekt maatwerk bij participatie

De beste wensen…..

Anja Maas

Haarlemmermeer. Er was een hapje en een drankje, er was muziek, er was een mooie cheque voor de inwoners van Cebu, een prijs, en er waren volop beste wensen. In een overvolle Brugerzaal van het Hoofddorpse Raadhuis was ‘tout Haarlemmermeer’ op 2 januari bijeen om de start van 2014 te vieren.

 

Burgemeester Theo Weterings, in persoon en op video , tijdens zijn nieuwjaarswensen in het Hoofddorpse raadhuis.

Burgemeester Theo Weterings, in persoon en op video , tijdens zijn nieuwjaarswensen in het Hoofddorpse raadhuis.

Burgemeester Weterings, Jan Willem Ittmann (VHC) en Hugo Schneider (Haarlems Dagblad) met de symbolische cheque van 219.618 euro ten behoeve van de slachtoffers van de tyfoon op de Filippijnen.

Burgemeester Weterings, Jan Willem Ittmann (VHC) en Hugo Schneider (Haarlems Dagblad) met de symbolische cheque van 219.618 euro ten behoeve van de slachtoffers van de tyfoon op de Filippijnen.

De nieuwjaarsreceptie, traditioneel gepland op de eerste werkdag in het nieuwe jaar, kende dit jaar een bijzondere start (zie elders deze krant). Voorafgaand aan de officiële beste wensen, uit te spreken door de burgemeester, werd in de raadzaal het beeld onthuld van Koning Willem-Alexander. “Een aanwinst voor de ruimte, waar het lokale bestuur het beleid vaststelt”, was de algemene mening. En beleid en lokaal bestuur bleek aansluitend de leidraad van de speech van Theo Weterings met als titel: De Toekomst van de Lokale Democatie had meegekregen. Participatie en participatiemaatschappij, de nieuwe woorden van 2013, speelden een grote rol. “Succesvolle participatie lukt alleen, als we meer uitgaan van de verschillen van de diversiteit van de burgers. We zullen onderscheid moeten maken naar de inhoud van het onderwerp van participatie, naar het gebied waar het zich afspeelt en naar het type burger dat erbij betrokken is.” In dit kader benadrukte hij nog maar eens dat iedereen in Haarlemmermeer één ding wel weet: Abbenes is geen Hoofddorp, Floriande geen Graan voor Visch. En die lijn doortrekkend: Zwanenburg is geen Badhoevedorp. Deze bestuurlijke eenheid in verscheidenheid vereist een specifieke benadering, het is al zo vaak gezegd. En Haarlemmermeers’ eerste burger zei dan ook niet echt iets nieuws toen hij vertelde dat er ook bij participatie moet worden gezocht naar maatwerk. “De gemeente moet zich vooraf veel meer de vraag stellen welke onderwerpen voor welke betrokkenen van belang zijn. Om dan vervolgens gericht met deze groepen het nieuwe beleid te gaan ontwikkelen of de uitvoering vorm te geven. Dat betekent niet, dat andere groepen er zich niet over uit mogen spreken. Voorkomen moet worden dat groepen inwoners belast worden met informatie in de vorm van nota’s of uitvoeringsplannen die hen niet interesseert. Belangrijker is, dat de gemeente participatie vorm geeft vanuit een open vraagstelling.” Hij kwam met  voorbeeld, dat goed past bij het motto Jaar van de Sport, zoals Haarlemmermeer aan 2014 heeft meegegeven. “Als we een nieuwe sportnota gaan maken, wat zou u daarin verwachten?” Als het dus om beleid gaat, gaat Haarlemmermeer doelgroepen zoeken. En daarmee, voordat dat beleid dan wordt bepaald, overleggen wat erin in de betreffende nota’s moet komen te staan.

 

Cebu en HLMRMEERprijs

 

Deze nieuwjaarsreceptie werd,  net als eerdere jaren. georganiseerd samen met vier andere belangengroeperingen. Dit jaar waren dat het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP),  diverse zang- en toneelverenigingen, organisatoren van Haarlemmermeerse evenementen en besturen en management van zorginstellingen. Dat maakte het gemakkelijk om tegelijkertijd twee andere zaken bij een breed publiek te presenteren. Allereerst de opbrengst van de actie voor de Filippijnen, geïnitieerd door Het Haarlems Dagblad en de Vereniging Haarlemmermeer Cebu en opgepakt door de gemeente. De talrijke inspanningen om de slachtoffers financieel te helpen leidden tot een prachtig resultaat. Liefst 219.618 euro was het bedrag dat op de officiële symbolische cheque stond te lezen. Een groep stagiaires uit Cebu City nam het graag in ontvangst. Vervolgens was daar de uitreiking van de HLMRMEERprijs  2013. Wethouder Adam Elzakalai mocht bekend maken dat onder het motto Meeste Stemmen Gelden de organisatoren van MeerBeatz een bedrag van 5.000 euro in ontvangst mochten nemen.