Kunstproject bij Brasserie de Houten Klaas te Badhoevedorp volop in beweging!!

Brasserie Houten Klaas

Zaterdagavond 15 sept. bracht kunstenaar Anita van der Fange van Campen

haar zoveelste verrassingsbezoek aan Brasserie de Houten Klaas, gevestigd aan de Sloterweg 8-10 in Badhoevedorp om op de hoogte te blijven van de vorderingen van haar kunstproject.

Inmiddels wordt De Houten Klaas overspoeld door nummers, huisnr, sofi nr, bankrekeningnr, kentekenplaatnr, inlognr,schoenmaatnr, pincode nr, blouse &  broekmaat nr, op je bril staat een nummer etc etc etc…..allemaal voor het kunstproject.

Op de foto kunt u zien hoever het gezamenlijk kunstwerk al vordert.
Mensen kunnen vrijblijvend binnen lopen en een kijkje nemen en/of deelnemen aan dit project.
Verdere uitleg staat op de tafels en het materiaal is binnen aanwezig.
Doet U ook mee om de NUMMERS te laten bewegen?
Schuin,  scheef,  op zijn kop,  GROOT,  klein, alles mag! Meerdere keren, prima!

Vind U het leuk om dit feest met ons mee te vieren?!
De beweging word later in het jaar feestelijk omgezet, via publicatie zullen we dit laten weten.
Geniet van wat U ziet!
Wie weet tot ziens…..

BP Zwart hoofdsponsor van het Stratengolf door Badhoevedorp

Het 2e Statengolftoernooi door Badhoevedorp heeft een hoofdsponsor gevonden.

BP Zwart Tank- en Autowascentrum heeft zijn naam aan het toernooi verbonden.

Op zondag 30 september zal dit evenement gaan plaats vinden en wordt georganiseerd door de Winkeliersvereniging, Ondernemers Sociëteit en Lions.

Het thema zal weer zijn, VAN BADHOEVEDORP VOOR BADHOEVEDORP.

De organisatie kan nu al vermelden dat er ongeveer 27 teams zich hebben aangemeld om weer te gaan golfen door Badhoevedorp. De 18 holes zijn hier en daar aangepast zodat de “korte” holes aan de Delleartlaan en de Zwaluwstraat zijn vervangen door holes bij de Plesmanlaan en Atletiekbaan.

Er is nog wel beperkt plaats voor teams en sponsors die een hole willen adopteren en hun bedrijf willen presenteren en te promoten. Bij voorbeeld de visboer kan een haringkar plaatsen bij de betreffende hole en een harinkje met een korenwijn aanbieden. Er mag een party tent bij de hole geplaatst worden. Ook voor de individu zijn er nog beperkt inschrijf mogelijkheden, dus wie snel reageert, maakt nog kans op deelname aan dit onvergetelijke festijn. (informatie zie telefoonnrs.)

De start van het evenement is weer vanaf de Tennis Vereniging Badhoevedorp en is tevens de 19e hole waar u wordt ontvangen met een glaasje Prosecco die door de pachter wordt aangeboden. Tevens zullen de prijzen van het BP Zwart Stratengolftoernooi tijdens het buffet worden uitgereikt. Ook zal er een loterij en een veiling plaats vinden met zeer aantrekkelijke kavels.

Het enige waar we als organisatie geen vat op hebben is het WEER, maar we gaan er vanuit dat het een mooie en zonnige dag gaat worden.

De organisatie heeft al de medewerking van Sportvereniging KOMBIJ, WAALWEAR Kids, Lexpoint, Golfclub Houtrak en Aukje Wester (EHBO). Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning geven op deze onvergetelijke dag.

Namens de organisatie van het BP Zwart Stratengolftoernooi kunt u ook een bijdrage leveren door niet alleen een storting te doen voor het goede doel, maar ook mee te werken om uw auto niet te dicht bij de speelvelden (holes) te zetten.

Eventuele financiële bijdrage kunt u overmaken naar rekening ABN-AMRO Bank 477554741 t.n.v. WVB (Winkeliers Vereniging Badhoevedorp).  De holes waar men rekening moet houden met geparkeerde auto’s zijn; Groenezoom, Plesmanlaan en Gen. Snijdersplansoen. De bewoners die direct aan de holes liggen zullen een brief ontvangen met de juiste informatie. Wilt u meer informatie over het BP Zwart Stratengolftoernooi dan kunt u contact op nemen met onderstaande telefoonnummers. H. Jagtman 06-51500271, W. Eweg 06-53458835, D. van Beusekom 06-21206853.

Staatssecretaris Teeven reikt 2de kvo ster uit aan Badhoevedorp

Maandag avond nam de voorzitter van de winkeliersvereniging Badhoevedorp, Wim Eweg, de 2de KVO-ster uit handen van staatssecretaris Teeven in ontvangst. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiermee voldoet het winkelcentrum aan de eisen voor veiligheid van winkeliers, ondernemers en bezoekers. Ook burgemeester Weterings en wethouden Van Dijk van Haarlemmermeer waren aanwezig.

Staatsecretaris Teeven reikt ster uit aan de heer Eweg

Badhoevedorp in 2018 weer herenigd

Minister ondertekent het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is maandag geïnterviewd door leerlingen uit Badhoevedorp. De leerlingen van de Burgemeester Amersfoordtschool hebben meegedacht over de ruimte die straks vrijkomt als de A9 is verdwenen. Hun school ligt nu aan de A9 en straks in een groenere omgeving. In het bijzijn van de leerlingen heeft de minister het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp ondertekend. Met de ondertekening komt de realisatie van de omlegging een stap dichterbij. De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet langer dwars door Badhoevedorp. Met de omlegging wordt de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Badhoevedorp en de doorstroming op de A9 verbeterd.

De A9 vormt nu nog een barrière tussen de twee delen van Badhoevedorp. Waar nu de huidige A9 ligt, is vanaf 2018 ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. In het Masterplan Badhoevedorp staan de verschillende opties beschreven.

Verbeterde leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Als het traject van de A9 circa 600 meter in zuidelijke richting wordt verlegd, komt in Badhoevedorp veel ruimte vrij. Ruimte die kan worden benut voor woningbouw, diverse voorzieningen en nieuwe onderliggende infrastructuur. Badhoevedorp krijgt dan de uitstraling van een eigentijds tuindorp; veel groen en behoud van karakteristieke kenmerken van het bestaande Badhoevedorp. Dit betekent een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp. Met het verdwijnen van de A9 uit Badhoevedorp verbetert de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt de geluidsoverlast minder.

Verbeterde doorstroming
De nieuwe A9 gaat om Badhoevedorp heen en wordt uitgebreid met drie rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen. Hierdoor blijven economisch belangrijke gebieden, als Schiphol en Amsterdam, goed bereikbaar. Ook komen er tien nieuwe viaducten en een onderdoorgang. De nieuwe A9 wordt voorzien van dubbellaags asfalt (ZOAB) en geluidsschermen. En voor de doorstroming van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) komen er voorzieningen.

Regionale betrokkenheid
Samen met regionale overheden en bedrijfsleven werkt Rijkswaterstaat aan een vlottere doorstroming van het verkeer en verbetering van het vestigingsklimaat. Daartoe tekenden op 31 oktober 2005 zes partijen (ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Schiphol Nederland B.V.) een bestuursovereenkomst.

Leerlingen interviewen minister
De ondertekening van het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp vond plaats op de Burgemeester Amerfoordtschool. Deze school ligt nu nog naast de A9, en straks in een vernieuwde wijk van Badhoevedorp. Leerlingen van de school interviewden de minister over het project. De minister had zelf ook nog een aantal vragen voor de leerlingen. Ze sprak met hen over hun ideeën voor de nieuwe wijk Schuilhoeve.

Tracébesluit ter inzage
Het tracébesluit ligt van 26 april tot en met 7 juni 2012 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem (Dreef 3, 2012 HR Haarlem);
het gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp (Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp);
het Servicecentrum Noord van de gemeente Haarlemmermeer in Badhoevedorp (Sloterweg 22, 1171 CR Badhoevedorp);
het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden (Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden);
Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem (Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem);
het Informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag (Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag).

Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl.

Belanghebbenden kunnen van 26 april tot en met 7 juni 2012 reageren op het tracébesluit door beroep in te stellen bij de Raad van State. Meer informatie hierover is opgenomen bij het tracébesluit en in de advertentie die wordt geplaatst in de Staatscourant, lokale kranten en op de website www.centrumpp.nl.

Het tracébesluit bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit. De wijzigingen worden beschreven in de toelichting die bij het tracébesluit hoort.

Tenzij het gaat om nieuwe elementen van het tracébesluit ten opzichte van het ontwerptracébesluit, is het instellen van beroep alleen mogelijk voor diegene die eerder een zienswijze over het ontwerptracébesluit kenbaar heeft gemaakt.

Eind 2012 doet de Raad van State uitspraak. Als de ingediende beroepen ongegrond worden verklaard is het tracébesluit onherroepelijk.

Meer informatie over de omlegging A9 Badhoevedorp is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a9badhoevedorpen op
www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp