Badhoevedorp in 2018 weer één dorp

Omlegging A9 Badhoevedorp officieel gestart

Na een periode van voorbereidende werkzaamheden is vandaag het officiële startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de nieuwe A9 in Badhoevedorp. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met regionale bestuurders, dorpsbewoners en stakeholders, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Vanaf 2018 loopt de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp niet langer meer dwars door Badhoevedorp maar is deze omgelegd ten zuiden van Badhoevedorp. Hierdoor verbeteren de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Badhoevedorp en de doorstroming op de A9 waardoor belangrijke gebieden als Schiphol en Amsterdam goed bereikbaar blijven.

 

DSC_1201Door het verwijderen van de A9 uit het hart van Badhoevedorp en de aanleg van een nieuw stuk snelweg circa 600 meter ten zuiden van het dorp, wordt Badhoevedorp weer één dorp met meer ruimte voor woningbouw, voorzieningen en nieuwe onderliggende infrastructuur. 

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu: “De omlegging van de A9 is een grote verbetering voor de inwoners van Badhoevedorp. Zij worden verlost van een snelweg die dwars door de dorpskern loopt en Badhoevedorp in twee Badhoevedorpen verdeelt. Door extra rijstroken op de nieuwe A9 kunnen weggebruikers vanaf 2018 beter doorrijden en verbetert de bereikbaarheid van mainport Schiphol en de regio Amsterdam.”

 

Tien viaducten, onderdoorgang en fietspad
Om de omlegging te realiseren zijn grootschalige aanpassingen aan de huidige infrastructuur noodzakelijk. Er worden in totaal tien viaducten aangelegd waaronder viaducten over de A4, over de Schiphol-spoorlijn en over de nieuwe A9.

Om de doorstroming bij knooppunt Badhoevedorp sterk te verbeteren wordt het bestaande klaverblad vervangen door een nieuw knooppunt. Ook de bestaande aansluiting Badhoevedorp vanaf de snelweg wordt volledig vernieuwd. De nieuwe A9 krijgt drie rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen voorzien van stil asfalt (dubbellaags ZOAB) en geluidschermen bij bebouwing. De huidige A9 bestaat uit twee rijstroken per rijrichting aangevuld met een spitsstrook richting Alkmaar. Vooral richting Amsterdam/Utrecht staat er nu nog dagelijks file op de A9 bij Badhoevedorp.

Er wordt in dit project ook een impuls gegeven aan het openbaar vervoer. Tussen Haarlem en Amsterdam komen twee snelle R-net busverbindingen, waarvan er één via Badhoevedorp en het nieuwe busstation Schiphol-Noord zal rijden. Zo wordt in 2014 gestart met de verlegging van de Loevesteinse Randweg inclusief busbaan, komt er een verdiepte tunnelbak in de Schipholweg die ook ruimte biedt aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, wordt er een busafrit van de nieuwe A9 naar de Schipholweg gerealiseerd en komt er een nieuw viaduct ten oosten van knooppunt Badhoevedorp voor busverkeer.

Om een veilige fietsroute van Badhoevedorp in de richting van Haarlem te kunnen garanderen, komt er op de Schipholweg een ongelijkvloerse kruising voor fietsers bij de toekomstige op- en afrit van de A9.
Regionale samenwerking

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Combinatie BadhoeverBogen.

In april 2012 heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit ondertekend en op 29 december 2012 heeft de Raad van State het tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp onherroepelijk verklaard. In 2018 is de A9 uit het hart van Badhoevedorp verdwenen.

Kijk HIER voor alle foto’s.

Informatie over de Omlegging A9 Badhoevedorp

Voor meer informatie over de omlegging A9 Badhoevedorp: http://rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a9/omlegging_bij_badhoevedorp/index.aspx

Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp:

www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp

 

Badhoevedorp in 2018 weer herenigd

Minister ondertekent het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is maandag geïnterviewd door leerlingen uit Badhoevedorp. De leerlingen van de Burgemeester Amersfoordtschool hebben meegedacht over de ruimte die straks vrijkomt als de A9 is verdwenen. Hun school ligt nu aan de A9 en straks in een groenere omgeving. In het bijzijn van de leerlingen heeft de minister het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp ondertekend. Met de ondertekening komt de realisatie van de omlegging een stap dichterbij. De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet langer dwars door Badhoevedorp. Met de omlegging wordt de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Badhoevedorp en de doorstroming op de A9 verbeterd.

De A9 vormt nu nog een barrière tussen de twee delen van Badhoevedorp. Waar nu de huidige A9 ligt, is vanaf 2018 ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. In het Masterplan Badhoevedorp staan de verschillende opties beschreven.

Verbeterde leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Als het traject van de A9 circa 600 meter in zuidelijke richting wordt verlegd, komt in Badhoevedorp veel ruimte vrij. Ruimte die kan worden benut voor woningbouw, diverse voorzieningen en nieuwe onderliggende infrastructuur. Badhoevedorp krijgt dan de uitstraling van een eigentijds tuindorp; veel groen en behoud van karakteristieke kenmerken van het bestaande Badhoevedorp. Dit betekent een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp. Met het verdwijnen van de A9 uit Badhoevedorp verbetert de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt de geluidsoverlast minder.

Verbeterde doorstroming
De nieuwe A9 gaat om Badhoevedorp heen en wordt uitgebreid met drie rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen. Hierdoor blijven economisch belangrijke gebieden, als Schiphol en Amsterdam, goed bereikbaar. Ook komen er tien nieuwe viaducten en een onderdoorgang. De nieuwe A9 wordt voorzien van dubbellaags asfalt (ZOAB) en geluidsschermen. En voor de doorstroming van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) komen er voorzieningen.

Regionale betrokkenheid
Samen met regionale overheden en bedrijfsleven werkt Rijkswaterstaat aan een vlottere doorstroming van het verkeer en verbetering van het vestigingsklimaat. Daartoe tekenden op 31 oktober 2005 zes partijen (ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Schiphol Nederland B.V.) een bestuursovereenkomst.

Leerlingen interviewen minister
De ondertekening van het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp vond plaats op de Burgemeester Amerfoordtschool. Deze school ligt nu nog naast de A9, en straks in een vernieuwde wijk van Badhoevedorp. Leerlingen van de school interviewden de minister over het project. De minister had zelf ook nog een aantal vragen voor de leerlingen. Ze sprak met hen over hun ideeën voor de nieuwe wijk Schuilhoeve.

Tracébesluit ter inzage
Het tracébesluit ligt van 26 april tot en met 7 juni 2012 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem (Dreef 3, 2012 HR Haarlem);
het gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp (Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp);
het Servicecentrum Noord van de gemeente Haarlemmermeer in Badhoevedorp (Sloterweg 22, 1171 CR Badhoevedorp);
het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden (Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden);
Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem (Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem);
het Informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag (Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag).

Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl.

Belanghebbenden kunnen van 26 april tot en met 7 juni 2012 reageren op het tracébesluit door beroep in te stellen bij de Raad van State. Meer informatie hierover is opgenomen bij het tracébesluit en in de advertentie die wordt geplaatst in de Staatscourant, lokale kranten en op de website www.centrumpp.nl.

Het tracébesluit bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit. De wijzigingen worden beschreven in de toelichting die bij het tracébesluit hoort.

Tenzij het gaat om nieuwe elementen van het tracébesluit ten opzichte van het ontwerptracébesluit, is het instellen van beroep alleen mogelijk voor diegene die eerder een zienswijze over het ontwerptracébesluit kenbaar heeft gemaakt.

Eind 2012 doet de Raad van State uitspraak. Als de ingediende beroepen ongegrond worden verklaard is het tracébesluit onherroepelijk.

Meer informatie over de omlegging A9 Badhoevedorp is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a9badhoevedorpen op
www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp

Politiek café 5 maart 2012: Badhoevedorp

Op maandag 5 maart 2012 houdt de gemeenteraad een politiek café over Badhoevedorp, in Badhoevedorp.  Plaats: de Karavanserai (zaal) van de Pelgrimskerk,  Roerdompstraat 17a, 1171 HA Badhoevedorp (achterkant Pelgrimskerk). Aanvang 19.30 uur.

Onafhankelijk gespreksleider van de avond is Eelco Koolhaas.
Het politiek café gaat over Badhoevedorp, dus in ieder geval komen de omlegging van de A9 en de gevolgen daarvan en het nieuwe dorpshuis ter sprake. Nadere suggesties zijn van harte welkom bij de griffie:griffie@haarlemmermeer.nl of 023 567 6819 (Ruben Sombroek of Willem Huisman-de la Fuente)

Zie ook de site van de gemeente Haarlemmermeer: