Tijd voor inspraak

Badhoevedorp dichterbij toekomst

Badhoevedorp. Vorige week was het zover: na presentatie van de gemeenteplannen voor een nieuw Badhoevedorp, inclusief nieuw dorpshart, was het tijd voor de officiële uitleg. Op 15 september waren gemeentevertegenwoordigers aanwezig in het Dorpshuis om alle ins en out nog eens onder de loep te leggen.

Oproep

Donderdag 13 september was er eveneens een info-bijeenkomst. in Inloophuis Esperanza was het de avond van de drie B’s: Brainstormen over Badhoevedorp door en met de Bewoners. Initiatiefneemster Riet Verbeek had iedereen die dagelijks in het nieuwe Badhoevedorp moet wonen en leven gevraagd mee te denken hoe je ideeën en plannen voor een nieuw dorpshart zou kunnen realiseren, dat zowel functioneel als aantrekkelijk is voor jong en oud. “Er wordt veel gemopperd. Er blijkt duidelijk dat de voorstellen gaan over wat de bewoners NIET willen. Daarmee kom je er niet. We moeten laten weten wat we WEL willen. Maar dan wel SAMEN. Alleen dan kunnen we iets bereiken.”

Deze avond van de drie B’s trok een flinke groep Badhoevedorpers, die graag mee discussieerden over een nieuw, warm kloppend hart voor hun dorp: een plein waar HET ALLEMAAL GEBEURT. Ideeën en suggesties werden samengevat in een duidelijke oproep, die afgelopen zaterdag werd uitgedeeld in het Dorpshuis en nu is afgedrukt bij dit artikel.  Wie niet het idee wil hebben dat alles buiten hem of haar om is beslist, maar wil vechten voor het dorp, heeft nu de kans een zienswijze indienen. Voor 29 september, want dan gaat het proces een nieuwe fase in en is de mogelijkheid voor een reactie voorbij.. Hoe en wat precies? Lees de oproep en mail naar vechtvoorbadhoevedorp@gmail.com. En- extra attentie- vanaf volgende week staat er een voorbeeld van een zienswijze op de facebookpagina: Badhoevedorpers vecht voor je dorp.

“Gemeente: lees wat wij allemaal WEL zouden willen”

Participanten reageren in Open Brief op concept DSO

Badhoevedorp. Er is gediscussieerd, er is overlegd, er is overleg afgebroken, maar onlangs was het zover: Haarlemmermeer presenteerde een DSO (Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp) voor Badhoevedorp. Overigens nog wel in concept, de inspraak loopt tot 30 september. Badhoevedorp is niet blij. De leden van de participatiegroep reageerden met als hartenkreet: gemeente, geef ons een dorp, geen verkapte stadswijk. Hieronder plaatsen wij hun Open Brief.

 

Geacht college en geachte gemeenteraadsleden,

Hiermee een reactie van de Participanten Centrumgebied op het Concept Definitief

Stedenbouwkundig ontwerp (C- DSO):

Anderhalf jaar geleden zijn wij gevraagd om mede namens onze achterban deel te nemen aan de Participatiegroep Centrum, waarna wij met veel enthousiasme zijn gestart. In het begin van het traject is ons gevraagd om door middel van moodboards aan te geven wat wij belangrijk vinden voor en nieuw centrum. De individuele leden hebben na overleg met hun achterban ieder hun moodboard gepresenteerd. Hieruit kwam unaniem naar voren dat er behoefte is aan een dorps, gezellig, lommerrijk centrum met gebruik van het water, waarbij goede infrastructuur essentieel werd gevonden.

 

Wij hebben gedurende het participatie proces al het gevoel gehad dat er niet of nauwelijks naar onze inbreng werd geluisterd, en dat we er vooral zaten voor de show. Helaas zien wij dit bevestigd in het Concept DSO dat onlangs is gepubliceerd. Het plan geeft ons inziens een stedelijk Vinex-centrumweer met hoogbouw en slechte infrastructuur, dat tegendraads staat op het gezellige dorpse centrum dat de bewoners en winkeliers van Badhoevedorp wensen.

Wij zien vrijwel niets terug van onze inbreng en geven derhalve niet onze goedkeuring aan dit plan. Wij kunnen dit ook niet aan onze achterban uitleggen, willen er niet op aangesproken worden, en staan er niet voor in. Wij vragen ons af hoe het plan zo totaal kan afwijken van onze inbreng en vragen ons ook af wat er is gebeurd met al onze input.

Er is veel over het ontwerp en het proces te zeggen. Daarom gaan wij graag wederom in gesprek met de gemeente (op het stadshuis of liever nog wandelend in het mooie Badhoevedorp), om de verschillende visies en opvattingen over het C-DSO dichter tot elkaar te brengen , en de belangrijkste behoeften van de bewoners en winkeliers vorm te geven. Wij gaan er dan ook vanuit dat onze input serieus genomen wordt, en dat wij in het gesprek nader tot elkaar kunnen komen, om gezamenlijk een centrum te creëren waar de bewoners en winkeliers fijn kunnen samenkomen en dat toekomstbestendig is. Wij hebben nu de kans om er iets heel moois van te maken, laten we die kans pakken!

  1. Jan Groenewoud, 60 jaar, 2 kinderen, bewoner en ondernemer; 2. Monique Frequin, bewoner en ondernemer; 3. Roeland Hulsman, bewoner; 4. Ronald Beemsterboer, 36 jaar, één kind, bewoner; 5. Bewoner, is vervangen door Albert Roos (niet op foto); 6. Danny van Stiphout, bewoner en ondernemer; 8. Tanja Kronenberg; 50 jaar, één kind, winkelier; 9. Nico Lowie, 51 jaar, drie kinderen, bewoner; 10. Arjen Jagtman, ondernemer en bewoner; 11. Hannie Toussaint Raven, 58 jaar, bewoner; 12. Nick van Eijk, 84 jaar, twee kinderen, bewoner; 13. Steven Kraal, 38 jaar, twee kinderen, bewoner; 14. Henk Schaap, bewoner; 16. Matthijs Dorreboom, winkelier (niet op foto); 18.Tanja Hoogeboom, bewoner (niet op foto).

**: ambtenaren gemeente Haarlemmermeer

 

 

 

 

 

 

 

Ter verheldering:

“Badhoevedorp is zoals de naam al zegt: een dorp. Groene lanen en straten slingeren door het dorp met mooie tuinen en veel kinderen op de fiets. Veel Badhoevedorpers kennen elkaar, zeggen gedag, maken een praatje bij de groenteboer en supermarkt. Een groen dorp, in de luwte van Amsterdam. Er zijn uitstekende, snelle busverbindingen met Amsterdam. Het centrum is ook met de fiets bereikbaar, maar van de drukte daar, merk je hier gelukkig niets. Badhoevedorp heeft een eigen winkelcentrum met twee supermarkten, en een aantal bekende grootwinkelbedrijven. Daarnaast is er ook een flinkaantal mooie, zelfstandige speciaalzaken met een fijn assortiment. Momenteel wordt het dorpshart volledig opgeknapt. De plannen voor de vernieuwing van het centrum zijn in volle gang, maar ook nu komen mensen van heinde en verre voor het mooie aanbod en de persoonlijke, dorpse sfeer”.

(Bron: website “wonen in Quatrebras”)

Het plan is om het centrum van bovenstaand BadhoeveDORP te transformeren tot onderstaand Vinex STADscentrum “Osdorp light”.

Met vriendelijke groet, namens 16 van de 18 participanten (twee personen hebben er geen mening over, en ook niet ondertekend).

 

Openbare Dorpsbijeenkomst Badhoevedorp

Openbare Dorpsbijeenkomst Badhoevedorp op maandag 24 september

20.00 uur: wat voor nieuw Centrum wil het dorp? – Voorzitter verlaat bestuur

Op maandag 24 september om 20.00 uur is in het dorpshuis weer een openbare dorpsbijeenkomst georganiseerd.

Het onderwerp voor deze avond is: wat voor nieuw Centrum wil het dorp?

Tot 30 september kunnen inwoners reageren op het Concept Stedelijk Bouwkundig Ontwerp nieuwe Centrum. Dit ontwerp roept nog veel vraagtekens op.

Op deze avond staan we ook stil bij het vertrek van de voorzitter Anne Marie Kamevaar. Op 5 september jl. heeft zij met onmiddellijke ingang het voorzitterschap neergelegd en het bestuur verlaten. Anne Marie gaat deel uitmaken van het team van een lokale politieke partij en vindt dit onverenigbaar met het voorzitterschap van de VDB.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de samenstelling van het bestuur. De overige 3 leden van het bestuur zoeken zo snel mogelijk contact met bewoners die juist nu actief willen worden voor de VDB en belangstelling hebben voor bestuurswerk. Voor informatie: Margriet Rietmeijer, secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl

Verenigingen uit Badhoevedorp gaan vanaf 15 september loten verkopen van Grote Clubactie

Badhoevedorp, 7 september 2018 – Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste clubleden op pad om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Leden van verenigingen uit Badhoevedorp doen mee aan de jaarlijkse actie om hun clubkas een financiële injectie te geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig, voor de aanschaffing van nieuwe materialen of de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.

De Grote Clubactie beleeft dit jaar alweer de 46e editie. Directeur Frank Molkenboer: “Verenigingen hebben de inkomsten uit de Grote Clubactie hard nodig. Ze kunnen het goed gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een likje verf voor het clubgebouw. Het geld krijgt een goede en doelgerichte bestemming.

Van elk verkocht lot à € 3,- gaat € 2,40 direct naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en inwoners van Badhoevedorp, de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij!”

9 miljoen opbrengst met 5.500 clubs
Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuur- en hobbyverenigingen mee aan de landelijke actie. Zo’n 225.000 lotenverkopers realiseren daarmee samen rond de 9 miljoen euro. Verenigingen halen met deze actie per club gemakkelijk een bedrag tussen de € 1.000,- en € 15.000,- op.

Geld naar de clubkas
Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan uiteenlopende doelen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. Hiermee kunnen clubs dat ene jubileumfeest organiseren, waar ze zonder de actie geen geld voor hadden. Of bijvoorbeeld nieuwe uniformen of materialen aanschaffen, die nodig aan vervanging toe zijn.

Deelnemen kan nog steeds
Verenigingen kunnen nog steeds deelnemen aan de actie. Ga hiervoor naar clubactie.nl of bel 013 – 455 28 25.

Dit jaar doen in Badhoevedorp de volgende clubs mee:
– Altv Tepci
– Chr. Korfbalveren. Vooruitgang Zij Ons Doel
– Gtv De Badhoeve
– Stichting Danspunt Badhoevedorp

Lions maakten vier instanties gelukkig

[URIS id=12272]

Asperge-event bracht 20.000 euro op

Anja Maas

Badhoevedorp. -Op een zomerse zaterdag in juni gingen de Lions Badhoevedorp in het Dorpshuis aan tafel. Op het menu stonden vooral asperges. Het speciale diner was onderdeel van een feestavond, die werd afgesloten met een lekker dansfeestje. Het werd een fantastisch evenement, niet alleen voor de Lions en hun gasten, maar ook voor de vier goede doelen ten behoeve waarvan dit Asperge-event was georganiseerd.

 

Lions Badhoevedorp maakt deel uit van de wereldwijde ketting van Lionsclubs die, met als motto We serve, zich inzetten voor het steunen van goede doelen. Al eerder organiseerden de Badhoevedorpse Leeuwen hiervoor een Asperge-event: een combinatie van een overheerlijk menu en een prachtige feestavond, met daarin opgenomen een loterij. De gasten – er waren er zo’n 200 – betaalden een afgesproken bedrag, dat na aftrekking van de kosten, zou worden verdeeld onder van tevoren bepaalde goede doelen. Dit jaar was afgesproken dat Inloophuis Esperanza, Zorgboerderij de Badhoeve, de Molen van Sloten en de jubilerende Museumcommissie wel een financieel steuntje in de rug konden gebruiken.

 

Cheques

Hoe groot dat duwtje uiteindelijk is geworden, werd bekend gemaakt op vrijdag 31 augustus tijdens een speciale bijeenkomst in de Molen van Sloten.  Daar bleek dat het Asperge-festijn  heeft geleid tot een financieel festijn, met cheques die goed zijn voor prachtige bedragen. Hoofd-goede doel deze keer was Inloophuis Esperanza, dat €8.000 ontvangt voor  de aanschaf van een sloep. Die zal worden gebruikt om mensen die Esperanza regelmatig bezoeken en een verzetje kunnen gebruiken een boottochtje aan te bieden, zodat ze hun zorgen en problemen even kunnen vergeten. De andere drie goede doelen van dit jaar ontvingen elk €4.000 euro.  De Molen van Sloten zal die gebruiken voor reparatie en indien nodig vervanging van de dakgoten en de Museumcommissie voor de aanschaf van nieuw materiaal dat nodig is om de scholieren in de musea te kunnen rondleiden. Zorgboerderij de Badhoeve zet de euro’s in voor algemeen onderhoud en het uitwerken van nieuwbouwplannen. Blije gezichten dus afgelopen vrijdagavond in de Molen van Sloten. Iedereen was het erover eens: “Lions en alle anderen die van dit Asperge-event een succes hebben gemaakt: dank jullie wel!”