Badhoevedorp in 2018 weer herenigd

Minister ondertekent het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is maandag geïnterviewd door leerlingen uit Badhoevedorp. De leerlingen van de Burgemeester Amersfoordtschool hebben meegedacht over de ruimte die straks vrijkomt als de A9 is verdwenen. Hun school ligt nu aan de A9 en straks in een groenere omgeving. In het bijzijn van de leerlingen heeft de minister het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp ondertekend. Met de ondertekening komt de realisatie van de omlegging een stap dichterbij. De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet langer dwars door Badhoevedorp. Met de omlegging wordt de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Badhoevedorp en de doorstroming op de A9 verbeterd.

De A9 vormt nu nog een barrière tussen de twee delen van Badhoevedorp. Waar nu de huidige A9 ligt, is vanaf 2018 ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. In het Masterplan Badhoevedorp staan de verschillende opties beschreven.

Verbeterde leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Als het traject van de A9 circa 600 meter in zuidelijke richting wordt verlegd, komt in Badhoevedorp veel ruimte vrij. Ruimte die kan worden benut voor woningbouw, diverse voorzieningen en nieuwe onderliggende infrastructuur. Badhoevedorp krijgt dan de uitstraling van een eigentijds tuindorp; veel groen en behoud van karakteristieke kenmerken van het bestaande Badhoevedorp. Dit betekent een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp. Met het verdwijnen van de A9 uit Badhoevedorp verbetert de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt de geluidsoverlast minder.

Verbeterde doorstroming
De nieuwe A9 gaat om Badhoevedorp heen en wordt uitgebreid met drie rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen. Hierdoor blijven economisch belangrijke gebieden, als Schiphol en Amsterdam, goed bereikbaar. Ook komen er tien nieuwe viaducten en een onderdoorgang. De nieuwe A9 wordt voorzien van dubbellaags asfalt (ZOAB) en geluidsschermen. En voor de doorstroming van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) komen er voorzieningen.

Regionale betrokkenheid
Samen met regionale overheden en bedrijfsleven werkt Rijkswaterstaat aan een vlottere doorstroming van het verkeer en verbetering van het vestigingsklimaat. Daartoe tekenden op 31 oktober 2005 zes partijen (ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Schiphol Nederland B.V.) een bestuursovereenkomst.

Leerlingen interviewen minister
De ondertekening van het Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp vond plaats op de Burgemeester Amerfoordtschool. Deze school ligt nu nog naast de A9, en straks in een vernieuwde wijk van Badhoevedorp. Leerlingen van de school interviewden de minister over het project. De minister had zelf ook nog een aantal vragen voor de leerlingen. Ze sprak met hen over hun ideeën voor de nieuwe wijk Schuilhoeve.

Tracébesluit ter inzage
Het tracébesluit ligt van 26 april tot en met 7 juni 2012 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem (Dreef 3, 2012 HR Haarlem);
het gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp (Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp);
het Servicecentrum Noord van de gemeente Haarlemmermeer in Badhoevedorp (Sloterweg 22, 1171 CR Badhoevedorp);
het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden (Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden);
Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem (Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem);
het Informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag (Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag).

Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl.

Belanghebbenden kunnen van 26 april tot en met 7 juni 2012 reageren op het tracébesluit door beroep in te stellen bij de Raad van State. Meer informatie hierover is opgenomen bij het tracébesluit en in de advertentie die wordt geplaatst in de Staatscourant, lokale kranten en op de website www.centrumpp.nl.

Het tracébesluit bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit. De wijzigingen worden beschreven in de toelichting die bij het tracébesluit hoort.

Tenzij het gaat om nieuwe elementen van het tracébesluit ten opzichte van het ontwerptracébesluit, is het instellen van beroep alleen mogelijk voor diegene die eerder een zienswijze over het ontwerptracébesluit kenbaar heeft gemaakt.

Eind 2012 doet de Raad van State uitspraak. Als de ingediende beroepen ongegrond worden verklaard is het tracébesluit onherroepelijk.

Meer informatie over de omlegging A9 Badhoevedorp is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a9badhoevedorpen op
www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp

Geplaatst in Geen categorie en getagd met , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *